Federatie Van Auto-onderdelen Recyclagebedrijven v.z.w
NL  I  FR
 
 
Toetreding
Leden
Links
Contact
 

 

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel:

 • Hergebruik van auto onderdelen stimuleren
 • Op een efficiënte manier samen de gemeenschappelijke problemen aanpakken
 • Onze standpunten bij officiële instanties verdedigen

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • Trainingen te organiseren om de vakbekwaamheid van de leden  te bevorderen
  Het voorkomen en signaleren van frauduleuze handelingen in onze sector
 • Nauw samen te werken met Febelauto
 • De samenwerking tussen de leden op vlak van aankoop, afvalophaling … te stimuleren
 • Regelmatig nieuwsbrieven te sturen
 • De kracht en visie van haar leden te bundelen in gemeenschappelijke standpunten
 • Professionele adviseurs te consulteren en in te schakelen  ivm milieutechnische en juridische aangelegenheden
 • Een jaarlijkse ledenbijeenkomst te organiseren