Federatie Van Auto-onderdelen Recyclagebedrijven v.z.w
NL  I  FR
 
 
Doelstelling
Leden
Links
Contact
 

 

Toetreding

Toetredingsvoorwaarden:

  • de hoofdactiviteit van het aangesloten bedrijf moet bestaan uit demontage, verkoop en stockage van tweedehands auto-onderdelen.
  • Leden moeten over de nodige uitbatings-en milieuvergunningen bezitten. Tenminste dient er, in een fase van verlenging, een geldige aanvraag ingediend zijn.
  • Leden moeten beschikken over een ondernemingsnummer.
  • Leden verplichten zich ertoe het jaarlijks lidgeld dat door de algemene vergadering wordt vastgesteld te betalen.
  • Het Fevar-logo, Fevar-ledenbord, sticker en andere materialen, zelfs indien ze tegen betaling ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van de Federatie en kunnen buiten de duur van het lidmaatschap niet worden gebruikt.
  • Bedrijven waarvan de zaakvoerders of hun partners het voorwerp uitmaken van gerechtelijke vervolging met betrekking tot hun bedrijfsactiviteiten komen niet in aanmerking voor lidmaatschap.
  • Het lidmaatschap is niet vatbaar voor overdracht of overgang.

 

Aanvraag tot inschrijving

Ondergetekende wenst zich aan te sluiten bij Fevar, Federatie van Auto-onderdelen en Recyclagebedrijven.

Hij/zij verklaart de toetredingsvoorwaarden, vermeld hierboven, te kennen en te aanvaarden en de doelstellingen van de Federatie te willen helpen verwezenlijken.

* = vereist

Firma:
*
Zaakvoerder:
*
Straat + n°:
*
Postcode:
*
Gemeente:
*
Telefoon:
*
Fax:
E-mail:
Ondernemingsnummer: BE0
*
Bank:

 

Informatie

Wil kennismaken met Fevar en wenst:

lid te worden van Fevar.