Welkom

FEVAR
De Federatie Van Auto-onderdelen
Recyclagebedrijven v.z.w

Doelstellingen

Hergebruik van auto-onderdelen stimuleren.

Op een efficiënte manier samen de gemeenschappelijke problemen aanpakken.

Onze standpunten bij officiele instanties verdedigen.

Hoe bereiken we deze doelstellingen?

Trainingen organiseren om de vakbekwaamheid van de leden te bevorderen.

Het voorkomen en signaleren van frauduleuze handelingen in onze sector

De samenwerking tussen de leden op vlak van aankoop, afvalophaling, … te stimuleren

Nauwe samenwerking met Febelauto

Regelmatig nieuwsbrieven te sturen

Professionele adviseurs te consulteren en in te schakelen ivm milieutechnische en juridische aangelegenheden

De kracht en visie van haar leden te bundelen in gemeenschappelijke standpunten

Een jaarlijkse ledenbijeenkomst te organiseren

Nieuws