Toetreding

Voorwaarden voor deelname:

  • De hoofdactiviteit van de aangesloten onderneming dient te bestaan uit het demonteren, verkopen en opslaan van tweedehands auto-onderdelen.
  • Leden moeten beschikken over de nodige vergunningen en milieuvergunningen. Ten minste één keer, in een gemakkelijke verlenging, moet een geldige aanvraag worden ingediend.
  • Leden moeten een Erkend Centrum zijn op Belgisch grondgebied.
  • Leden moeten een ondernemingsnummer hebben.
  • De leden verplichten zich tot betaling van de jaarlijkse contributie bepaald door de algemene vergadering.
  • Het Fevar-logo, het Fevar-lidsteken, de sticker en andere materialen blijven, zelfs als ze tegen betaling worden verstrekt, eigendom van de Federatie en kunnen niet worden gebruikt buiten de lidmaatschapsperiode.
  • Bedrijven waarvan de bedrijfsmanagers of hun partners van plan zijn hun zakelijke activiteiten te vervolgen, komen alleen in aanmerking voor lidmaatschap.
  • Het lidmaatschap is niet overdraagbaar of overdraagbaar.

Aanvraag tot inschrijving

Ondergetekende wenst zich aan te sluiten bij Fever, Federatie van Auto-onderdelen en Recyclingbedrijven.
Hij / zij verklaart de bovengenoemde voorwaarden van aansluiting te kennen en te aanvaarden en bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen van de Federatie